PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme vysoké úsilí na bezpečné zajištění využívání našich služeb. Jsme povinni dodržovat zákonné úpravy ochrany osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, které údaje o Vás shromažďujeme a jak je chráníme.

Obsah

  1. Rozsah platnosti
  2. Které údaje se shromažďují
  3. Cookies
  4. Měření konverzí s činností návštěvníků – Pixel od Facebooku
  5. Použití údajů
  6. Bezpečnost a předávání údajů
  7. Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt

1. Rozsah platnosti

Toto prohlášení se vztahuje na členství v Kometa Legends Cashback Programu a webovou stránku, kterou je možné nalézt na: https://cashback.kometalegends.cz

V průběhu dalšího vývoje našich webových stránek za účelem zlepšení našich služeb může dojít k tomu, že bude nezbytné doplnit toto prohlášení o ochraně údajů.

2. Které údaje se shromažďují

Mezi osobní údaje patří veškeré údaje o osobních nebo věcných poměrech, které jsme od Vás během Vaší registrace v Kometa Legends Cashback Programu obdrželi a které Vám mohou být přímo nebo nepřímo (např. prostřednictvím Vašeho členství v Kometa Legends Cashback Programu) přiřazeny. Patří mezi ně v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami mimo jiné jméno, příjmení, e-mailová adresa.

3. Cookies

Naše webové stránky používají takzvané cookies, což jsou malé textové soubory umístěné ve Vašem počítači, odkud mohou být opětovně načteny. Cookies slouží k tomu, aby Vám umožnily přihlásit se na naše služby a personifikovat prezentaci na webových stránkách.

Část naší webové nabídky můžete využívat také bez registrace příp. nalogování. Také v tomto případě jsou určité informace shromažďovány automaticky za účelem sběru statistických údajů o užívání a efektivitě naší webové nabídky a přizpůsobení této nabídky požadavkům našich uživatelů. Proto sbíráme informace o Vašem IP, času a době trvání Vaší návštěvy, četnosti Vašich návštěv na naší webové stránce, použití formuláře a podobně. Doba uložení souborů cookies je různá. Převážně používáme cookies, které se po skončení Vaší návštěvy na naší stránce automaticky vymazávají. Protokolujeme každý přístup na naši webovou stránku a každé vyvolání některého ze souborů uložených na webové stránce. Námi nastavené soubory cookies slouží výhradně pro naši informaci a nejsou zpřístupňovány žádné třetí osobě.

Použiváme JavaScript, abychom zaznamenali Vaše chování na naší webové stránce za účelem přizpůsobení našich webových služeb potřebám našich uživatelů. Zjišťujeme při tom Váš typ prohlížeče, lokalitu, čas a trvání Vašeho užívání, URL a označení stránek, jakož i odkazovaných webových stránek. Máte možnost záznam těchto dat odmítnout tím, že JavaScript přímo prostřednictvím Vašeho internetového prohlíženče deaktivujete.

Mimoto používáme Google Analytics, abychom mohli shromažďovat Vaše online aktivity na naší stránce a zjistit, kolik uživatelů nás na internetu navštíví a které obsahy a jak často si na naší stránce prohlížejí. Vyhodnocení se však provádí anonymně. Soubory cookies od Google Analytics se ukládají na Vašem počítači a mohou být Googlem vyhodnoceny. Konkrétně se používají Google Analytics Tool Anonymous IP, jakož i demografické údaje a interests (zájmy). Bližší informace můžete získat na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs. Google Analytics nabízí na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de možnost sběr údajů odmítnout.

Cookies

Parametr

Účel

Způsob funkce

lyo_it_accept_cookie

True

Tento soubor cookie slouží ke sledování souhlasu návštěvníků.

Aby mohl návštěvník svůj souhlas zrušit, musí tento soubor cookie z vlastního prohlížeče vymazat.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Tyto cookies slouží ke shromažďování informací: jak návštěvníci využívají webovou stránku (čas, den v týdnu) a jak často. Tyto informace slouží ke zlepšení služby webové stránky.

Pro více informací si prosím přečtěte Google Privacy.

ASP.NET_SessionId

ID

Tento soubor cookie slouží k jednoznačné identifikaci návštěvníka.


Session-ID je uloženo v souboru cookie.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookie k ukládání náhledu výsledků vyhledávání.

Požadovaný náhled výsledků vyhledávání se uloží pomocí cookie.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookie k zobrazení údajů v přehledu účtů.

Přes tento soubor cookie lze aktivovat příp. deaktivovat náhled údajů o účtech.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Při první návštěvě vyskočí pop-up s prohlášeními o Lyoness.

Cookie k řízení pop-upu. Jakmile se zavře, prohlášení už při další návštěvě nevyskočí.

Upozorňujeme, že běžné internetové prohlížeče cookies dle standardních nastavení akceptují. Svůj prohlížeč ale můžete nastavit tak, abyste všechny nebo určité soubory cookies odmítli nebo abyste před přijetím nového souboru cookies byli dotázáni. Návod Vám nabízí většina prohlížečů pod bodem Nabídky označeným „pomoc/help“ na nabídkové liště. Dozvíte se na ní také, jak můžete již získané soubory cookies vymazat.

Poukazujeme na skutečnost, že pokud neakceptujete žádné cookies, možná nebudete moci všechny funkce našich webových stránek využít.

Užíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že mohou být využívány výše uvedené soubory cookies.

4. MĚŘENÍ KONVERZÍ „SLEDOVÁNÍ ČINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ – PIXEL“ OD FACEBOOKU

Lyoness s Vaším souhlasem využívá v rámci našich internetových výstupů „sledování činnosti návštěvníků - Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1601 S- California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). S touto pomocí mohou být sledovány aktivity uživatelů poté, co se jim zobrazí reklama na Facebooku nebo na ni kliknou. Tímto můžeme podchytit účinek reklam na Facebooku pro účely vytváření statistik a průzkumů trhu. Takto získané údaje jsou pro Lyoness anonymní, takže neposkytují žádné závěry pro zpětné zjištění identity uživatelů. Data z Facebooku jsou však ukládána a zpracovávána tak, aby bylo umožněno spojení s aktuálním uživatelským profilem a aby Facebook mohl data použít pro vlastní propagační účely v souladu se Směrnicí Facebooku o používání dat (https://www.facebook.com/about/privacy). Můžete umožnit Facebooku jakož i jeho partnerům zapnutí reklamních inzerátů v rámci Facebooku i mino něj. Za těmito účely může být dále na Vašem počítači uložen Cookie.

Váš souhlas s použitím „sledování činnosti návštěvníků – Pixel“ můžete kdykoli odvolat. Případné odvolání Vašeho souhlasu směřujte, prosím, v písemné formě (dopisem, faxem nebo e-mailem) na následující adresu:

Lyoness Czech Prague, s.r.o.
Evropská 2591/33e
CZ – 160 00 Praha
Telefon: +420 233 313 017
Fax: +420 220 511 226
E-Mail: service.kometa spam@gohere.go cashback.net

5. Používání údajů

Lyoness používá Vaše osobní údaje výhradně v souladu s požadavky zákona. Osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu Vašeho členství v Kometa Legends Cashback Programu, sbíráme a zpracováváme výhradně v rámci plnění našich smluvních povinností vůči Vám, a navíc pouze v případech, kdy nám k tomu udělíte výslovný souhlas.

Vaše údaje používáme zejména ke komunikaci s Vámi, abychom ověřili Vaši totožnost a informovali Vás o Kometa Legends Cashback Programu.

Pokud budeme mít Váš separátně udělený souhlas, použijeme Vaše údaje také k tomu, abychom Vás informovali např. o nabídkách a akcích našich partnerských společností.

Kromě toho použijeme Vaše údaje, pokud jste s tím souhlasili, pro Vaši účast na soutěžích ve smyslu našich podmínek účasti.

6. Bezpečnost a předávání údajů

ochraně Vašich údajů používáme mimo jiné zakódování (šifrování) při přenosu dat (kryptografické protokoly SSL), firewally, program proti útokům hackerů a další bezpečnostní opatření podle aktuálních technických poznatků.

Vaše osobní údaje spravuje a užívá zásadně společnost Lyoness Europe AG jako provozovatel internetových stránek, která může ke zpracování osobních údajů využít příslušnou společnost ze skupiny Lyoness Group AG v dané zemi (v České republice je jí společnost Lyoness Czech Prague, s.r.o. se sídlem Evropská 2591/33e, 16000 Praha 6, IČO: 256 09 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 54574), jakož i našeho kooperačního partnera - KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno. Vaše osobní údaje však mohou být předávány, jak je uvedeno níže, určitým poskytovatelům služeb a také v rámci skupiny Lyoness:

K realizaci našich služeb, pro komunikaci s účastníky a pro správu naší online prezentace můžeme využívat určitých poskytovatelů služeb. Ujišťujeme Vás, že si tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme, abychom zajistili legální a bezpečné zpracování dat. Mimoto jsme poskytovatele služeb zavázali, aby Vaše osobní údaje používali pouze podle našich pokynů a dle jejich účelu a v souladu s českou úpravou zákona o ochraně osobních údajů. Další užívání údajů těmito poskytovateli služeb nad tento rámec je vyloučeno.

Mimoto můžeme Vaše osobní údaje předávat v rámci skupiny Lyoness se zajištěním nezbytných bezpečnostních opatření na ochranu údajů, pokud je to za účelem elektronického zpracování a správy nebo pro poskytnutí konkrétní služby pro Vás nutné. Společnosti skupiny Lyoness jsou vůči nám rovněž zavázány, aby Vaše osobní údaje používaly k příslušnému konkrétnímu účelu a podle ustanovení českého zákona o ochraně osobních údajů.

Přesný seznam všech společností skupiny Lyoness najdete na této stránce: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Jedná se zejména o tyto služby: kontaktování elektronickými zprávami (např. e-mailem nebo SMS), prostřednictvím sociálních sítí (jako Facebook atd.), faxem, telefonicky nebo informačním dopisem o produktech a akcích partnerské společnosti, identifikace nabídek, které odpovídají Vašim zájmům, provádění průzkumu spokojenosti, provoz horkých linek a zpracování transakcí. Je-li to pro poskytnutí konkrétní služby pro Vás nutné, předáme Partnerským společnostem osobní údaje, které jsou k tomu nezbytné. Partnerské společnosti jsou vůči nám zase zavázány, aby používaly Vaše osobní údaje pouze ke konkrétnímu účelu a v souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně osobních údajů.

Lyoness je skupinou s mezinárodní působností. Naše obchodní činnosti, struktury managementu a naše technická infrastruktura překračují hranice země. Vaše osobní údaje proto můžeme předávat také do zahraničí. Předávání Vašich osobních údajů do členských států Evropského hospodářského prostoru, do Švýcarska a jiných zemí s přiměřenou ochranou (§ 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) nevyžaduje žádný další souhlas. Pokud však mají být Vaše osobní údaje předány do jiných zemí, než do zemí uvedených výše, vyžádáme si Váš zvláštní souhlas předem.

Jiným osobám než výše uvedeným kooperačním partnerům, poskytovatelům služeb a společnostem ze skupiny Lyoness Vaše osobní údaje předávat nebudeme.

7. Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Toto odvolání má za následek nepřípustnost dalšího používání Vašich údajů. Případné odvolání je nutné zaslat písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu:

Lyoness Czech Prague, s.r.o.
Evropská 2591/33e
CZ – 160 00 Praha
Telefon: +420 233 313 017
Fax: +420 220 511 226
E-Mail: service.kometa spam@gohere.go cashback.net

Obracejte se, prosím, na tuto adresu také v případě otázek týkajících se používání Vašich údajů a v případě aktualizace příp. opravy Vašich údajů.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.