UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

Užívání těchto webových stránek Lyoness Europe AG (dále jen „Lyoness“) vyplývá z těchto uživatelských podmínek. Pro členy Kometa Legends Cashback Programu mimoto platí uzavřené Všeobecné obchodní podmínky pro členy Kometa Legends Cashback Programu včetně dodatečné smluvní dokumentace. Pro partnerské společnosti mimoto platí dohoda uzavřená s příslušnou partnerskou společností včetně dodatečné smluvní dokumentace. Uživatel těchto webových stránek prohlašuje, že je seznámen s těmito uživatelskými podmínkami a souhlasí s tím, že Lyoness ani KOMETA GROUP, a.s. v žádném případě nemohou být vedeny k odpovědnosti za užívání těchto webových stránek. Lyoness může tyto uživatelské podmínky podle potřeby při aktualizaci pozměňovat a doplňovat.

Lyoness se bude ze všech sil snažit prezentovat na těchto webových stránkách korektní a aktuální informace. Údaje a informace na těchto webových stránkách jsou však bez záruky. Uživatel těchto webových stránek prohlašuje, že je seznámen a souhlasí s tím, že přístup a úplné užívání těchto webových stránek a jejich obsahu provádí na vlastní riziko. Lyoness ani KOMETA GROUP, a.s. v žádném případě neodpovídají za škody způsobené přístupem, užíváním popřípadě nemožností užití těchto webových stránek ani za další chyby z toho vyplývající.

Veškeré obrazové, textové, hudební soubory, animace, videa atd. a všechny ostatní položky těchto webových stránek jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu zcela nebo částečně používány, stahovány, změněny, nebo přeposílány nebo jakýmkoli jiným způsobem být použity. V internetové oblasti stahování (download) mohou být tyto použity pouze pro soukromé účely.

Lyoness si v opačném případě ponechává možnost vyloučit případné osoby ze služeb nebo zasílání, pokud k tomu budou pádné důvody.

Za veškerá protiprávní jednání nebo informace elektronickými odkazy, která povedou z těchto stránek k jiným nabídkám World Wide Web, stejně jako za obsah informací uváděných lidmi v našem kontaktním fóru, ručí Lyoness pouze při faktickém zjištění, a pokud nebude bez odkladu jednat, aby tyto informace odstranil, nebo k nim znemožnil přístup. Diskriminační, ostatní morálně pohoršující nebo protiprávní obsahy mohou být Lyoness kdykoliv odstraněny.

Ostatní dotazy k těmto uživatelským podmínkám a k Všeobecným obchodním podmínkám Vám rádi zodpovíme na

Telefon: +420 233 313 017
Po - Čt: 08:00 - 17:00 hod.
Pá: 08:00 - 14:00 hod
E-mail: service.kometa spam@gohere.go cashback.net

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Společnost Lyoness Europe AG a její dceřiné společnosti (dále pouze „Lyoness“) ani společnost KOMETA GROUP, a.s. nepřebírají žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost, řádnost a/nebo kvalitu poskytnutých informací. To platí i pro všechny výrobky a služby nabízené na této webové stránce, včetně popisů výrobků, cen a poskytnutých informací o smluvních partnerech Lyoness. Technické závady a/nebo údržbové práce a jiné důvody (např. opětovné spuštění webové stránky) mohou způsobit kratší nebo delší výpadky přístupu. Lyoness ani KOMETA GROUP, a.s. nepřebírají záruku za použitelnost a přístupnost webové stránky. Nároky na odpovědnost uplatňované vůči Lyoness a KOMETA GROUP, a.s., které se vztahují ke škodám materiálního nebo nemateriálního druhu (jako např. ušlý zisk, vynaložené náklady, škody na základě ztracených dat, nároky na vydání bezdůvodného obohacení, náklady na právní zastoupení nebo poplatky za zřízení smlouvy), které byly způsobeny využitím poskytnutých informací popřípadě využitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud ze strany Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky jsou zcela nezávazné. Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. si výslovně vyhrazují právo změnit, doplnit nebo smazat bez zvláštního oznámení části webové stránky nebo celou nabídku nebo dočasně či definitivně zastavit její zveřejnění.

2. Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. dále neodpovídají za hyperodkazy a jejich obsah. Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. nepřebírají žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost, řádnost a/nebo kvalitu hyperodkazů. Veškerou odpovědnost přitom nese poskytovatel odkazované webové stránky. Na aktuální a budoucí úpravu, obsahy nebo autorská práva hyperodkazů nemají Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. žádný vliv. Proto se Lyoness a KOMETA GROUP, a.s. tímto výslovně distancují od obsahu všech hyperodkazů, které byly změněny po uvedení odkazu a od cizích zápisů do knih hostů, diskusních fór a seznamů pošty zřízených Lyoness. Permanentní kontrolu obsahu odkazovaných webových stránek nelze provádět bez konkrétních důvodů porušení práva, avšak při zjištění porušení práva budou odkazy okamžitě odstraněny.

3. Tato webová stránka se smí používat pouze pro informativní účely a pro soukromé a obchodní účely. Veškerý obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. To platí nezávisle na tom, zda je obsah poskytnut za úplatu nebo bezplatně. Rozmnožování, používání, pronájem, půjčování, publikování nebo jiný druh použití není dovolen bez výslovného písemného souhlasu Lyoness. Porušení tohoto zákazu může vést k právním důsledkům, zejména na základě předpisů práva průmyslového vlastnictví, autorského práva a práva hospodářské soutěže. Lyoness si výslovně vyhrazuje veškerá autorská práva, práva průmyslového vlastnictví (zejm. právo na užívání díla a souhlas s užíváním díla) na tuto webovou stránku.

4. Lyoness klade velký důraz na svědomité a důvěrné použití osobních údajů. Pokud je v rámci internetové nabídky umožněno zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), uvádí uživatel tyto údaje výslovně na dobrovolné bázi. Lyoness použije údaje výhradně pro účely příslušné internetové nabídky.

5. Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají platné právní úpravě, zůstávají ostatní části dokumentu ohledně svého obsahu a platnosti nedotčeny.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.